Art final i preimpressió

A Gràfiques Apr tenim un equip d’experts en producció gràfica i art final que comproven tots els factors tècnics dels documents perquè la impressió surti correctament.

En el departament de preimpressió verifiquem:

  • Que l’arxiu estigui preparat per a la impressió en quadricromia.
  • Que les tintes planes estiguin com pantones separats
  • Que les mesures siguin mil·limètricament correctes.
  • Que el document tingui sangs (3mm extres a la grandària final del document). Les sangs eviten que en tallar la peça impresa al tamany final, surtin filets blancs en el límit
    del paper.
  • Que les imatges estiguin en CMYK (quadricromia).
  • En el cas dels packagins, carpetes i altres formats especials, verifiquem que les línies d’encuny estiguin sobreimprimint al disseny, garantint que no surti marcada en la làmina impresa.

Després de comprovar tots els passos imprimim un plotter que serveix com a referent per produir les planxes de la impressió offset, o en el cas de llibres o catàlegs, una maqueta real, que pot ser consultada pel client en tot moment.