Impressió i tall de PLV en diferents materials

Disposem d’una impressora que permet imprimir ràpidament i carregar al mateix temps. Amb resultats d’alta qualitat en grans formats i pràcticament en qualsevol suport rígid de fins a 6 cm de gruix i també sobre material flexible.

I el combinem amb el plòter de tall, ZÜND G3 de 2,20 x 3,20 metres, la millor opció per a una màxima producció que ens serveix per tallar, fresar, fendir, dibuixar tot tipus de PLV.

#plv #botellero #nidoabeja #pinza #expositor #vino #metacrilato #caja 2