Revista Toldo

 Disseny i maquetació de revistes especialitzades en el sector del toldo

diseño grafico revista Toldo

diseño grafico revista Toldo

diseño grafico revista Toldo

diseño grafico revista Toldo

diseño grafico revista Toldo

Club Esportiu Mossos d’Esquadra

 Disseny i maquetació de la revista CEME

diseño grafico revista Club Esportiu Mossos d'Esquadra

diseño grafico revista Club Esportiu Mossos d'Esquadra

diseño grafico revista Club Esportiu Mossos d'Esquadra

diseño grafico revista Club Esportiu Mossos d'Esquadra

Revista Esquerda

 Disseny i maquetació de revista del col·legi Jesuites Casp amb articles d’alumnes

diseño grafico revista esquerda

diseño grafico revista esquerda

diseño grafico revista esquerda

diseño grafico revista esquerda

diseño grafico revista esquerda