Creu Roja

  Disseny i maquetació de las memòries 2008, 2009 i 2010

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

diseño grafico memorias Creu Roja

Vigilància i Control

  Maquetació de memòries de diferents temàtiques de la Generalitat de Catalunya

diseño grafico memoria Vigilància i Control

diseño grafico memoria Vigilància i Control

diseño grafico memoria Vigilància i Control

diseño grafico memoria Vigilància i Control

Enginycat

  Disseny y maquetació de la memòria d’activitats

diseño grafico memoria Enginycat

diseño grafico memoria Enginycat

diseño grafico memoria Enginycat

diseño grafico memoria Enginycat

diseño grafico memoria Enginycat

diseño grafico memoria Enginycat

diseño grafico memoria Enginycat

Club nàutic Masnou

  Disseny i maquetació de les memòries 2007 y 2008

diseño grafico memoria Club Nautic Masnou