Esteve

 Punt de llibre

 

diseño grafico punto de libro Esteve Teijin

diseño grafico punto de libro Esteve Teijin

diseño grafico punto de libro Esteve Teijin

Antonia Font

 Disseny de cartell

 

diseño grafico cartel antonia font

Localret

 Disseny de carpetes i fulletó corporatiu

 

diseño grafico Localret

diseño grafico Localret

diseño grafico Localret

Creu Roja

 Disseny de carpeta i libretes corporatives

 

diseño grafico creu roja

diseño grafico creu roja

Juan Manuel Galeas

 Disseny de cd

 

diseño grafico cd Juan Manuel Galeas

diseño grafico cd Juan Manuel Galeas

diseño grafico cd Juan Manuel Galeas

diseño grafico cd Juan Manuel Galeas

Exquisitarium

 Disseny de banderoles per la fira de Alimentaria

 

diseño grafico tasty, exquisitarium

diseño grafico tasty, exquisitarium

Vallès Groumet

 Disseny de fitxes i carpeta de tipus de vins

 

diseño grafico fichas de vino

diseño grafico fichas de vino

diseño grafico fichas de vino

diseño grafico fichas de vino

Clondalkin

 Fotografies i disseny de cartells corporatius de gran format per interor de la empresa

 

diseño grafico carteles Clondalkin[

diseño grafico cartel clondalkin

Lacetania

 Newsletter corporatiu

 

diseño grafico newslater Lacetania

Gràfiques Apr

 Felicitació de nadal

 

diseño grafico postal Navidad Gràfiques Apr

Cigarrosin

 Felicitació de nadal

 

diseño grafico postal Navidad Esteve