Creu Roja

 Disseny i maquetació de les agendes 2010, 2011 y 2012

 

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

diseño grafico agenda creu roja

Gebro Pharma

 Disseny i maquetació de l’agenda 2012

 

diseño grafico agenda gebro

diseño grafico agenda gebro

diseño grafico agenda gebro

diseño grafico agenda gebro

Perfusión

 Disseny i maquetació de l’agenda 2011-2012

 

diseño grafico agenda perfusion

diseño grafico agenda perfusion

diseño grafico agenda perfusion

diseño grafico agenda perfusion

Gràfiques Apr

 Disseny i maquetació de las agendas 2011 y 2012

 

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr

diseño grafico agenda apr