Manipulats

Procés després de la impressió on s’acaba de donar forma al producte i/o es realitzen els últims acabats

  • Tall
  • Fendits
  • Plegats
  • Embossats
  • Encartar
  • Enganxar, encolar
  • Col.locar rosetes per a cd
  • Muntatge de displays i expositors PLV

acabados manipulados

manipulados poner botón de cd