Vernís

  • Acabat d’impressió realitzat en el mateix procés de la impressió offset. És una tinta més que s’afegeix en un dels cossos de la màquina i funciona com a pel·lícula protectora.
  • Pot ser mat o brillant
  • Dóna protecció i resistència al producte. Evita el repintat, ratllat, etc.

Barniz máquina Clinic Service

Barniz máquina carpetas Creu Roja

Barniz máquina Eninycat